Vanliga undantag i en reseförsäkring

Alla försäkringar har undantag, det vill säga potentiella situationer eller omständigheter då försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att inte betala ut någon ersättning. Det handlar vanligtvis som situationer som ökar risken för skada betydligt, något som de flesta försäkringbolag inte vill skriva under på.

När det gäller reseförsärkingar i synnerhet finns det vissa undantag som brukar finnas med i avtalet hos de flesta försäkringsbolag. Ett av de vanligaste gäller till exempel resor till länder eller områden som är drabbade av krig, eller som beskrivs som oroshärdar. De flesta försäkringsbolag följer i detta fall UD:s rekommendationer när det gäller de länder som de avråder från att resa till. Om man ändå skulle åka till ett sådant land kan man inte räkna med att få ersättning för de kostnader som uppkommer i samband med konflikten, till exempel om man skulle bli skadad eller vilja åka hem tidigare. Däremot ersätts i de flesta fall kostnader som uppkommer oberoende av konflikten, till exempel ett inbrott på hotellrummet eller vård om man skulle bli sjuk.backcountry-ski-771110_960_720

Något annat som ökar risken för skada betydligt under en semester är utövning av olika former av extremsporter, till exempel dykning med tub, bergsklättring eller off-piståkning. Det är därför vanligt att försäkringsbolagen skriver in någon eller flera av dessa aktiviteter som undantag i sina reseförsäkringar. Eftersom de exakta undantagen kan skilja sig åt något bör man dock se efter vad som gäller i varje enskilt fall.

Ytterligare en sak som kan vara viktigt att tänka på, om man använder sig av den grundläggande reseförsäkringen som ingår i hemförsäkringen, och inte köper till någon tilläggsförsäkring, är att den bara gäller i 45 dagar. Ska man vara borta längre än så måste man med andra ord försäkra sig om att man har en försäkring som täcker hela resan.

Om det värsta skulle hända och man kommer hem efter en semester då man har sökt sjukvård utomlands som man har betalat dyrt för, och får höra från försäkringsbolaget att man inte kommer att få någon ersättning, kan det innebära ett rejält bakslag i ekonomin för alla som inte har en buffert att falla tillbaka på. Om man drabbas av ytterligare akuta utgifter efter ett sådant bakslag kan man därför se sig tvungen att ta ett snabblån för att lösa situationen. Det bästa är dock att i förebyggande syfte utbilda sig om vilka undantag som finns i ens försäkring, och se till att man har en buffert som täcker eventuella olyckor under semestern.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock