Reseförsäkringar

luggage-1662435_960_720

Vanliga undantag i en reseförsäkring

Alla försäkringar har undantag, det vill säga potentiella situationer eller omständigheter då försäkringsbolagen förbehåller sig rätten att inte betala

  Senast

Vanliga undantag i en reseförsäkring

Alla försäkringar har undantag, det vill säga potentiella situationer eller omständigheter

Vad bör ingå i en reseförsäkring?

Syftet med att teckna en reseförsäkring är att man ska kunna

När gäller reseförsäkringen

  En reseförsäkring täcker normalt sett de flesta sjukdomar och olyckor.

Hur hittar du en bra läkare på resan?

  Att hitta en bra läkare utomlands är inte alltid det

Varför behöver du en bra reseförsäkring?

Om olyckan är framme när du är på resa: vet du